» » Приложение 5 к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

 
 
 

Приложение 5 к Типовой конкурсной документации по выбору поставщика услуги по организации питания обучающихся в организации среднего образования

Автор: admin от 2-06-2014, 09:25, посмотрело: 474

0

Сведения

о квалификации работников

(заполняется потенциальным поставщиком)

 

 

1. Наименование потенциального поставщика _____________________
_________________________________________________________________

2. Для оказания услуги по организации питания обучающихся в организациях среднего образования у потенциального поставщика ______ (указать наименование потенциального поставщика) имеются необходимый штат работников.

Общее количество составляет____ работников, в том числе____ повара (ов), __ технолога (ов), __ диетолога (ов) с приложением копий подтверждающих документов:

Ф.И.О. работника

Образование и специальность

Cтаж работы по специальности

Cведения о курсах повышения квалификации

Сведения о допуске к работе (копии медицинских книжек с отметкой о допуске)

 

 

 

 

 

Итого

 

 

 

 

3. Объем аналогичных закупаемым на конкурсе услуг, оказанных ____________________________________________________________________

(указать наименование потенциального поставщика)

в течение последних пяти лет с приложением копий, подтверждающих документов.

 

Наименования
оказанных услуг

Наименования
заказчиков

Место, год
оказания услуг

 

4. Для оказания услуги у ____________________________________________

(наименование потенциального поставщика)

имеется специализированный автотранспорт (при наличии), необходимый для предоставления услуги с приложением копии подтверждающих документов на автотранспорт и водителя, допущенного к работе с отметкой о допуске:

Вид
транспорта

Марка транспортно

го средства

Собственное,
арендованное
(у кого)

Сведения о допуске водителя (копии медицин

ских книжек с отметкой о допуске)

Санитарно-эпидемиологичес кое заключение на автотранспорт с отметкой о допуске

 

 

 

 

 

 

5. Сведения о доступе к финансовым ресурсам (денежные средства: собственные, кредитные и т.д.). Перечислить ниже
____________________________________________________________________

6. Потенциальный поставщик указывает дополнительные сведения об имеющихся ресурсах для оказания услуги.

Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю.

 

Дата

Подпись руководителя ________________________ М.П.

(указать Ф.И.О., должность)

 

 

 

 

 

Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру

бойынша көрсетілетін қызметтерді берушілерді таңдау жөніндегі

үлгілік конкурстық құжаттамаға

5-қосымша

 

 

Қызметкерлердің біліктілігі туралы

мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші толтырады)

 

 

1. Әлеуетті өнім берушінің атауы______________________________

_________________________________________________________________

2. Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды тамақтандыруды ұйымдастыру бойынша қызметті көрсету үшін ________________________

(әлеуетті өнім берушінің атауын көрсету)

әлеуетті өнім берушіде қажетті штат қызметкерлері бар.

Қызметкерлердің жалпы саны ____ құрайды, оның ішінде растайтын құжаттарының көшірмелері қоса берілген ____ аспазшы, ____ технолог, ____ диетолог құрайды:

Қызметкердің Т.А.Ә.

Білімі және мамандығы

Мамандығы бойынша еңбек өтілі

Біліктілікті арттыру курстары туралы мәліметтер

Жұмыс істеуге рұқсат берілгендігі туралы мәліметтер (рұқсат беру туралы белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

 

 

 

 

 

Барлығы

 

 

 

 

3. Растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса бере отырып, _________________________________ соңғы бес жыл ішінде конкурста сатып

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауын көрсету)

алынатын көрсетілетін қызметтерге ұқсас көрсеткен қызметтердің көлемі.

 

Көрсетiлген қызметтердiң атауы

Тапсырыс берушiлердiң атауы

Қызметтерді көрсету орны және жылы

 

 

 

4. __________________________________________________________

(әлеуеттi өнiм берушiнің атауы)

рұқсат беру туралы белгісі бар жұмысқа жіберілген автокөлік пен жүргізушіге растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілген, қызмет көрсетуі үшін мамандандырылған автокөлігі (бар болса) бар:

 

Көлік түрi

Көлік маркасы

Жекеменшiк, жалға алынған (кiмнен)

Жүргізушіге рұқсат беру туралы мәліметтер (рұқсат беру белгісі бар медициналық кітапшалардың көшірмелері)

Рұқсат беру белгісі көрсетілген көліктің санитарлық-эпидемиологиялық қорытындысы

 

 

 

 

 

 

5.Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: меншікті, кредиттiк және т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау.
_________________________________________________________________

 

6.Әлеуетті өнім беруші қызмет көрсету үшін ресурстардың бар екені туралы қосымша мәліметтерді көрсетеді.

Бiлiктiлiгi туралы барлық мәлiметтердiң дұрыстығын растаймын.

 

 

Күні

 

Басшының қолы _____________________ М.О.

(Т.А.Ә., лауазымын көрсету)

 


шаблоны для dle

Категория:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.